Παρασκευή, 12 Απριλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: Το πρόγραμμα από 9 έως και 13/10