Τρίτη, 16 Ιουλίου

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ: Το πρόγραμμα από 9 έως και 13/10