Τετάρτη, 19 Ιουνίου

Δημοτικές εκλογές 2023: Οι σταυροί που έλαβαν οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι σε όλους τους Δήμους

Στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Εσωτερικών, με την υποστήριξη της Singularlogic, μπορείτε να δείτε τη μάχη του σταυρού σε όλους τους Δήμους.

Δίπλα σε κάθε Δήμο εμφανίζεται η ενσωμάτωση των εκλογικών τμημάτων, ο υποψήφιος που προηγείται, το ποσοστό, καθώς και οι έδρες που αναλογούν στην παράταξη που προηγείται.

Όταν επιλέξετε τον Δήμο που σας ενδιαφέρει, πατήστε την επιλογή «Επιλέξτε δημοτική ενότητα», επιλέξτε την δημοτική ενότητα που σας ενδιαφέρει, και πατήστε το κουμπί δίπλα στην ένδειξη «Υποψήφιοι σύμβουλοι».

Δίπλα στα ονόματα των υποψηφίων συμβούλων θα δείτε και τους σταυρούς που έχουν συγκεντρώσει μέχρι τη στιγμή αυτή.

(Η εφαρμογή με τα δεδομένα ανανεώνεται συνεχώς).