Πέμπτη, 20 Ιουνίου

Πρόσκληση στα Εγκαίνια του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας (ΚΕΛ) του Δήμου Διονύσου

Ο Δήμος Διονύσου σας προσκαλούν την Τρίτη 26 Σεπτεμβρίου στις 18:00 στα εγκαίνια του Κέντρου Ελέγχου Λειτουργίας Δήμου Διονύσου (ΚΕΛ) και στην παρουσίαση δύο καινοτόμων έργων που αφορούν στην έξυπνη διαχείριση των δικτύων και υποδομών ύδρευσης του Δήμου, με ξεκάθαρο περιβαλλοντικό, οικονομικό και κοινωνικό όφελος, που αναμένεται να βελτιώσουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των δημοτών.