Παρασκευή, 21 Ιουνίου

Δήμος Διονύσου: Έναρξη διαδικασίας για τη δημοτική επιχορήγηση των συλλόγων, σωματείων και φορέων για το οικονομικό έτος 2023

Καλούνται όσοι εκ των Συλλόγων, Σωματείων, Φορέων και Ιερών Ναών του Δήμου Διονύσου επιθυμούν την παροχή χρηματικής επιχορήγησης δράσεων-εκδηλώσεων έτους 2023 από το Δήμο Διονύσου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 202 του Ν.3463/2006 και στο άρθρο 66 του Ν. 4735/20 (επιπλέον μόνο για τα αθλητικά σωματεία, για την κάλυψη εξόδων μετακίνησης αθλητών και αθλητικών ομάδων, που συμμετέχουν σε εθνικά πανελλήνια πρωταθλήματα) να υποβάλουν σχετική αίτηση έως τη Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023 συνοδευόμενη από τα εκ νόμου απαραίτητα δικαιολογητικά.

Χρήστος Πέππας
Αντιδήμαρχος Αθλητισμού, Νεολαίας

& Τοπικής Επιχειρηματικότητας
Συνημμένα θα βρείτε το σχετικό έγγραφο.

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ