Τετάρτη, 19 Ιουνίου

”Η Εστία” Δήμου Διονύσου: Τα Κ.Α.Π.Η. Κρυονερίου – Δείτε το πρόγραμμα του Νοεμβρίου

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πρόγραμμα διαμορφώνεται ως εξής: