Τρίτη, 23 Απριλίου

Δήμος Διονύσου: Αντιδράσεις για τα μπάζα στο Κρυονέρι

Έντονη κριτική δέχεται η Δημοτική Αρχή στον Διόνυσο για το γεγονός πως εντός αστικού ιστού στο Κρυονέρι υπάρχει πλήθος μπάζων, αυξάνοντας την επικινδυνότητα για τυχόν ατύχημα. 

Πιο συγκεκριμένα, στον κλάδο του ρέματος του Κρυονερίου που διέρχεται από τον αστικό ιστό της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου, του Δήμου Διονύσου, μεταξύ των οδών Σεβδικίου και Βρυούλων, η Δημοτική Αρχή αποφάσισε να προχωρήσει σε επιχώσεις των πρανών του ρέματος με ασύνδετα υλικά εκσκαφών και κατεδαφίσεων.

Κάτοικοι τονίζουν πως η κίνηση αυτή εκ μέρους της Δημοτικής Αρχής θέτει εν αμφιβόλω την ασφάλεια των πολιτών, κυρίως στο ενδεχόμενο μίας σεισμικής δόνησης. 

Ο Δήμαρχος κατά την διάρκεια του Δημοτικού Συμβουλίου που συζητήθηκε το συγκεκριμένο θέμα, έκανε λόγο για σχετικές μελέτες και αδειοδοτήσεις, χωρίς όμως να μπει σε περισσότερες λεπτομέρειες, κάτι που σίγουρα γεννά αμφιβολίες.