Τρίτη, 21 Μαΐου

Ενισχύεται ο θεσμός της δημοτικής Αστυνομίας στο Δήμο Διονύσου

Με οκτώ δημοτικούς Αστυνομικούς θα ενισχυθεί το υπάρχον δυναμικό του Δήμου Διονύσου, όπως προβλέπεται στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για την Δημοτική Αστυνομία (1Κ/2024)…

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 7 Μαρτίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 08:00 και λήγει στις 26 Μαρτίου 2024, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Σήμερα η Δημοτική Αστυνομία αποτελείται από έξι δημοτικούς Αστυνομικούς. Είναι ξεκάθαρο, λοιπόν, ότι η προσθήκη των οκτώ νέων δημοτικών Αστυνομικών θα αναβαθμίσει το θεσμό και θα συμβάλλει τα μέγιστα προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός ανθρώπινου και λειτουργικού Δήμου…

Οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, άλλωστε, είναι σημαντικές και δεν εστιάζονται μόνο στην τήρηση των γενικών κανόνων οδικής συμπεριφοράς. Δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι εντός των αρμοδιοτήτων τους συμπεριλαμβάνεται η τήρηση υποχρεώσεων για εργασίες και εναπόθεση υλικών στις οδούς, η εκτέλεση διοικητικών κυρώσεων σε καταστήματα-επιχειρήσεις, η συμμετοχή στην εφαρμογή σχεδίων για την πολιτική προστασία, η προστασία της δημοτικής περιουσίας κ.α.

Η Δημοτική Αστυνομία, βεβαίως και δεν μπορεί να υποκαταστήσει την Ελληνική Αστυνομία, όμως, διαθέτει τις ικανότητες και τις δυνατότητες να συμβάλλει αποφασιστικά στην ευταξία και την καθαριότητα του Δήμου μας.