Πέμπτη, 20 Ιουνίου

Δημοτικές & Περιφερειακές Εκλογές στο Δήμο Διονύσου: Οι υποψήφιοι όλων των συνδυασμών και τα εκλογικά κέντρα

Επισυνάπτονται τα δύο σχετικά αρχεία (Πρόγραμμα Εκλογής Δημοτικών Εκλογών Δήμου Διονύσου & Πρόγραμμα Εκλογής Περιφερειακών Εκλογών).

ΚΛΙΚ ΕΔΩ