Τετάρτη, 24 Ιουλίου

Εκδήλωση για την ονοματοδοσία της Δημοτικής Βιβλιοθήκης στη μνήμη της Μόσχας Φραγκάκη 9/7