Τρίτη, 16 Ιουλίου

Market Pass: Ποιοι πληρώνονται αύριο

Μέχρι αύριο Δευτέρα 6 Μαρτίου θα πληρωθούν οι δικαιούχοι του Market Pass που έχουν επιλέξει να λάβουν την ενίσχυση τόσο μέσω τράπεζας όσο και μέσω άυλης ψηφιακής κάρτας

Η πληρωμή αυτή αφορά τους πολίτες που υπέβαλαν σχετική αίτηση έως τις 28 Φεβρουαρίου στην πλατφόρμα https://vouchers.gov.gr/marketpass.

Επίσης επισημαίνεται πως τα ποσά της ενίσχυσης που πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων είναι ” ψαλιδισμένα “κατά 20% και καλύπτουν τους Φεβρουάριο, Μάρτιο και Απρίλιο ενώ όσοι επέλεξαν να πληρωθούν μέσω άυλης κάρτας στο κινητό παίρνουν ενίσχυση στο 100% για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο.