Τρίτη, 23 Ιουλίου

Απευθείας από το συνέδριο της ΚΕΔΕ – Οι εργασίες της 2ης ημέρας

Συνείζονται σήμερα οι εργασίες του Ετήσιου Τακτικού Συνεδρίου της ΚΕΔΕ, που φέτος έχει ως κεντρικό μήνυμα: Ισχυρή Αυτοδιοίκηση – Καλύτερη Ελλάδα.

ο Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ πραγματοποιείται έως την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου στο Βόλο (Συνεδριακό Κέντρο Δήμου Βόλου) με κεντρικό θέμα:

Ισχυρή Αυτοδιοίκηση, Καλύτερη Ελλάδα Σύγχρονοι, Ψηφιακοί, «Πράσινοι» Δήμοι: Στην υπηρεσία των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών».

Ειδικότερα τα θέματα που θα απασχολήσουν τις εργασίες του Συνεδρίου είναι:

Η πρόταση της Κ.Ε.Δ.Ε. για το νέο σύστημα κατανομής των Κ.Α.Π. στους Δήμους
Διοικητική Μεταρρύθμιση – Ισχυροί Δήμοι
Ψηφιακός Μετασχηματισμός
Η Ενεργειακή Αυτονομία των Δήμων την επόμενη μέρα
Χρηματοδοτικά εργαλεία Δήμων

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα γίνουν και παράλληλες συζητήσεις με τις εξής θεματικές:

Η Συμμετοχή της Τ.Α. στην Παιδική Προστασία & στην Διασφάλιση της Ισότητας των Φύλων
Διαχείριση Απορριμμάτων – Κυκλική Οικονομία
Επιμόρφωση – Τεχνική Υποστήριξη Δήμων
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στο επίκεντρο της Πολιτικής Προστασίας
Παρουσίαση Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Απευθείας μετάδοση: https://www.youtube.com/watch?v=M34CHo6LOAM