Τρίτη, 16 Ιουλίου

Ξαφνική… ”βιασύνη” για δρομολόγηση του Οικιστικού – Δασικού στον Διόνυσο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν στον Διόνυσο οι εξελίξεις για το ”Οικιστικό – Δασικό” ζήτημα. Πρόκειται ουσιαστικά για το πρόβλημα της μη ρύθμισης των οικισμών του Δήμου. 

Το συγκεκριμένο θέμα παραμένει έως και σήμερα μία ανοιχτή πληγή, καθώς για την επίλυση του απαιτούνται λεπτoί χειρισμοί και οργανωμένο σχέδιο.

Σε πρώτο στάδιο πρέπει να πραγματοποιηθεί μία ξεκάθαρη και σαφής οριοθέτηση των οικισμών του Δήμου Διονύσου. Η κίνηση αυτή είναι απαραίτητο να προηγηθεί οποιασδήποτε άλλης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση υπάρχει ο κίνδυνος ανάδειξης αδυναμιών οι οποίες δεν αποκλείεται, αντί να βοηθήσουν, να προκαλέσουν περισσότερα προβλήματα. 

Επομένως το πλάνο πρέπει να είναι το εξής: 

1) Οριοθέτηση υφιστάμενων οικισμών

2) Πολεοδομική Μελέτη

3) Εκπόνηση Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου

Σε ότι αφορά το παρόν, η Δημοτική Αρχή δείχνει μία έντονη βιασύνη ώστε να επισπεύσει τις διαδικασίες επί του θέματος. Επιδιώκει επί της ουσίας να προσπεράσει την προαναφερόμενη οριοθέτηση. Θέλει δηλαδή η συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία όπως εξηγήσαμε απαιτεί χρόνο και πλάνο, να ”τρέξει” μαζί με την μελέτη του τοπικού πολεοδομικού σχεδίου. 

Φτάνουμε επομένως σε ένα πολύ εύλογο και αναμενόμενο ερώτημα: Γιατί η Δημοτική αρχή ”βιάζεται” τόσο; Τι λόγοι την κάνουν να θέλει να επισπεύσει την μελέτη, ενώ πρώτα δεν έχει ολοκληρώσει την οριοθέτηση των οικισμών; Ποιος εν τέλει θα ωφεληθεί από την ξαφνική ”σπουδή” για την δρομολόγηση του θέματος;